Till innehållet
Yrkeshögskolan, Ansökan

Extra platser till YH-utbildningar inom äldreomsorgen

Publicerad 17 maj 2021

Myndigheten genomför en förenklad ansökan för befintliga utbildningsanordnare som bedriver utbildning till specialistundersköterska med inriktning mot äldrevård och demensvård.