Till innehållet
Yrkeshögskolan

Få flyttar till en YH-utbildning – många pendlar

Publicerad 29 november 2023

YH-examinerades flyttmönster beskrivs och analyseras i en ny rapport från Myndigheten för yrkeshögskolan. I rapporten konstateras att de flesta väljer att gå en utbildning som erbjuds nära bostaden och att endast ett fåtal flyttar för att studera på en YH-utbildning. Däremot är det vanligt, inte minst utanför storstadsområdena, att pendla till en utbildning.