Till innehållet
Yrkeshögskolan

Fem vanliga myter om yrkeshögskolan

Publicerad 31 oktober 2023

På tio år har antalet studerande på yrkeshögskolan fördubblats. 2023 studerar cirka 90 000 personer på en YH-utbildning och inom bara några år kommer yrkeshögskolan rymma över 100 000 studerande. I takt med att yrkeshögskolan byggts ut kraftigt har kännedomen och kunskapen om utbildningsformen ökat. Samtidigt finns det vissa förutfattade meningar om utbildningsformen. Därför har vi nu sammanställt och kommenterat fem myter om yrkeshögskolan.