Till innehållet
Yrkeshögskolan

Fler än hälften får jobb på sin LIA-plats

Publicerad 20 december 2023

Ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att examinerade från yrkeshögskolan ofta får jobb hos den arbetsgivare där de gjort sin LIA-praktik. ”Yrkeshögskolans nära samverkan med arbetslivet och den stora andelen LIA-praktik på utbildningarna är nyckeln till utbildningsformens goda resultat”, säger MYH:s generaldirektör Magnus Wallerå.

Fullständiga resultat från enkätundersökningen finns hos SCB