Till innehållet
Yrkeshögskolan

Fler känner till och är mer positiva till yrkeshögskolan

Publicerad 24 november 2023

Enligt en ny undersökning som Origo Group gjort på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan känner en allt större andel av allmänheten till yrkeshögskolan. Jämfört med mätningen 2017 har kännedomen ökat nästan tio procentenheter till 83 procent i år. Samtidigt har allmänheten blivit mer positivt inställd till yrkeshögskolestudier.