Till innehållet
Validering, SeQF, Ansökan

Fler sökte statsbidrag för branschvalidering och kvalifikationer

Publicerad 7 februari 2023

Myndigheten för yrkeshögskolan har fått 17 ansökningar vilket är fler än något tidigare år. Av dem har 14 ansökningar beviljats. Två ansökningar drogs tillbaka av de sökande.