Till innehållet
Yrkeshögskolan, Ansökan

Fler utbildningsplatser och korta YH-utbildningar på gång

Publicerad 24 juni 2020

I spåren av coronakrisen aviserade regeringen i slutet av mars att en tillfällig satsning på yrkeshögskolan skulle genomföras. Myndigheten för yrkeshögskolan har nu genomfört extra ansökningsomgångar och kommer inom kort att presentera resultatet i form av fler utbildningsplatser på befintliga utbildningar och fler korta YH-utbildningar med start i år.