Till innehållet
Yrkeshögskolan

Förordningsändring med anledning av återhämtningsplanen

Publicerad 20 december 2021

Som ett resultat av en förändring av förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska anordnare från och med 10 januari nästa år medverka i den uppföljning och utvärdering av utbildningen som kan komma att initieras av Ekonomistyrningsverket (ESV) och EU.