Till innehållet
Yrkeshögskolan, Validering

Förslag på utökad myndighetssamverkan inom kompetensförsörjning och livslångt lärande

Publicerad 20 mars 2023

MYH lämnar förslag till regeringen på utökad samverkan inom de tre områdena prognostisering och dimensionering av utbildning, stöd till regionalt kompetensförsörjningsarbete och säkerställande av ett utbildningsutbud anpassat för omställningsstudiestödet.