Till innehållet
Yrkeshögskolan

Försöksverksamheten med kontakttolkutbildningar inom YH förlängs

Publicerad 2 juli 2020

Regeringen har gett Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att förlänga försöksverksamheten med kontakttolkutbildningar inom yrkeshögskolan.