Till innehållet
Yrkeshögskolan, Validering

GD har ordet: Årets budgetproposition och budgetprocess

Publicerad 28 oktober 2021

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) verkar på uppdrag av regeringen, som i sin tur utses och styrs av riksdagen. Och riksdagen utses i allmänna val. Det är viktiga utgångspunkter när jag nu ska försöka att beskriva arbetet med budgetpropositionen för 2022.