Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Tolkutbildningar inom folkbildningen, Utbildningar med endast tillsyn

GD har ordet: Budget och kommande YH-beslut

Publicerad 21 december 2022

Då närmar vi oss slutet på 2022. Riksdagen har fattat beslut enligt regeringens budgetproposition, vilken jag skrev utförligt om i föregående GD har ordet. Antal årsstudieplatser i yrkeshögskolan följer tidigare fattade beslut, vilket innebär att antalet kommer att minska något när särskilda pandemisatsningar fasas ut.