Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Tolkutbildningar inom folkbildningen

GD har ordet: Budget och planering för 2022

Publicerad 17 december 2021

Nu har riksdagen fattat beslut om budgeten för 2022 med inriktning för 2023 och 2024, först ramar och sedan för de olika anslagen inom Utbildning och universitetsforskning. Nu väntar MYH på regleringsbrevet, det vill säga uppdrag och villkor för det kommande året. Regeringen väntas fattas beslut före jul.