Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Tolkutbildningar inom folkbildningen

GD har ordet: Budgetpropositionen och MYH

Publicerad 29 november 2022

Regeringen har lagt fram årets budgetproposition (BP). Nu ska den behandlas av riksdagen. Här är en redovisning och analys för MYH:s ansvarsområde.