Till innehållet
Yrkeshögskolan, Ansökan

GD har ordet: Fler platser i yrkeshögskolan 2023

Publicerad 4 maj 2023

I regeringens vårändringsproposition finns ett förslag om att tillföra medel för fler platser i yrkeshögskolan under 2023. Det handlar om 70 miljoner kronor som ska användas till ökning av platser för yrkeshögskoleutbildningar under innevarande år.