Till innehållet
Yrkeshögskolan

GD har ordet: Fredstida kris och höjd beredskap

Publicerad 4 september 2023

Det har länge funnits krav på myndigheters och verksamheters förmåga att kunna hantera oförutsedda händelser och krissituationer i fredstid. Alla som bedriver verksamhet har ansvar för frågor om krishantering, säkerhet och arbets- och studiemiljö inom sitt ansvarsområde.

Läs mer på MSB:s webbplats