Till innehållet
Konst- och kulturutbildningar

GD har ordet: Konst- och kulturutbildningarna – en del av kulturlivet och dess utveckling

Publicerad 17 februari 2021

Till sommaren firar konst- och kulturutbildningarna sex år i sin nuvarande form. En ringa ålder med tanke på att själva utbildningarna har funnits betydligt längre, även om det genom åren har varit i olika former. Utbildningarna har bytt kostym ett antal gånger under tiden men ändå utvecklats och behållit sin relevans genom åren. Vissa av utbildningarna startade för över 100 år sedan.