Till innehållet
Yrkeshögskolan

GD har ordet - Lite om läget inom YH

Publicerad 23 november 2020

Regeringens arbete kring covid-19-pandemin har inneburit att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i vårändringsbudgeten fått ökat anslag för fler platser i yrkeshögskolan under 2020-2022.