Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Tolkutbildningar inom folkbildningen, Utbildningar med endast tillsyn, Ansökan, Tillsyn, Kvalitetsgranskning

GD har ordet - Rekommendation om distansundervisning upphävs

Publicerad 4 juni 2020

Den tidigare rekommendationen om distansundervisning upphävs från den 15 juni, samtidigt som Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer fortsatt gäller. Vad innebär detta för de utbildningsformer som ligger inom MYHs ansvarsområde?