Till innehållet
Yrkeshögskolan

GD har ordet – Svar på frågor om planering för hösten

Publicerad 18 juni 2020

Vi har fått frågor om texten i GD har ordet om planeringen inför hösten, med hänsyn till borttagen rekommendation från Folkhälsomyndigheten samtidigt som deras Allmänna råd ligger kvar.