Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Tolkutbildningar inom folkbildningen, Utbildningar med endast tillsyn

GD har ordet - Till anordnare inom samtliga utbildningsformer som faller under MYH:s ansvar med anledning av coronaviruset (covid-19)

Publicerad 16 mars 2020

Inledningsvis vill vi på myndigheten uttrycka vår förståelse för den svåra situation som ni, era studerande och elever samt företrädare för arbetslivet befinner er i.