Till innehållet
Yrkeshögskolan

GD har ordet: Vad vet vi om yrkeshögskolan – ett försök att sammanfatta

Publicerad 11 april 2022

För några år sedan (2018) gjorde MYH en sammanställning över forskning och studier om och i yrkeshögskolan. Vi hittade då bara några få vetenskapliga skrifter; artiklar, avhandlingar och rapporter. Detta ledde till att vi på olika sätt försökte intressera olika forskare och forskningsfinansiärer för YH, bland annat genom en debattartikel med uppmaningen att bidra till kunskap om YH. Vi tog i arbetet också kontakt med ett dussintal forskare, på flera lärosäten. Vi bildade sedan också ett forskningsråd med intresserade forskare.