Till innehållet
Yrkeshögskolan

GD har ordet: YH i budgetpropositionen

Publicerad 17 oktober 2023

I regeringens förslag till budget – budgetpropositionen – föreslås att anslagsramarna de närmaste åren för yrkeshögskolan ökar. +236 miljoner kr 2024 och 2025 respektive +548 miljoner kr 2026. Det finns också ett förslag om att genomföra en pilot med yrkesutbildning på SeQF-nivå 4 enligt YH-modell. Den startar med 25 miljoner kr 2024 och ökar till 100 miljoner kr 2025 och 2026.