Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Tolkutbildningar inom folkbildningen, Tillsyn, Kvalitetsgranskning

GD har ordet: YH, KK och Tolkutbildning – höstens planering

Publicerad 13 augusti 2020

Det har inte skett några förändringar i Folkhälsomyndighetens rekommendationer under sommaren, när det gäller de verksamheter som MYH ansvarar för. Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller även fortsättningsvis. Det finns ingen generell rekommendation om distansundervisning, på det sätt som fanns under mars-juni.