Till innehållet
Yrkeshögskolan

GD har ordet: Yrkeshögskolan och miljö- och klimatmässig hållbarhet

Publicerad 3 februari 2022

Ingen har väl undgått diskussionen om klimat och hållbarhet. Många människor visar sitt engagemang, globalt. Frågan är också en viktig del av regeringsförklaringen och budgeten för det kommande året. Det finns politiska mål för arbetet, bland annat att Sverige ska vara det första fossilfria välfärdslandet i världen. Med de globala målen i Agenda 2030 har världens ledare också förbundit sig till att vi tillsammans ska arbeta för hållbar utveckling. Hur tänker jag kring detta och yrkeshögskolan? Hur kan vi som arbetar med YH bidra i att nå miljö- och klimatmålen?