Till innehållet
Yrkeshögskolan, Validering

Gemensam satsning ska säkra rätt kompetens

Publicerad 27 september 2021

Nu inleder Vinnova sin satsning för att framtidssäkra kompetensförsörjningen. Myndigheten för yrkeshögskolan kommer tillsammans med bland andra Arbetsförmedlingen, Rise, företag, universitet och högskolor att bidra till ökad motivation för livslångt lärande, större rörlighet mellan olika utbildningsformer och bättre möjlighet att synliggöra olika sorters kompetens.