Till innehållet
Konst- och kulturutbildningar

Genomförande av momskompensation för konst- och kulturutbildningar

Publicerad 25 augusti 2022

Regeringen har beslutat om att statsbidrag får användas för att kompensera enskilda utbildningsanordnare för ökade kostnader för mervärdesskatt och höjt den del av anslagsposten som får användas för konst- och kulturutbildningar 2022.