Till innehållet
Yrkeshögskolan

Goda möjligheter till jobb inom industrin för den med rätt utbildning

Publicerad 23 februari 2023

Kompetensbristen inom svensk industri oroar samtidigt som det är svårt att rekrytera studerande till viktiga utbildningar. I en ny områdesanalys från Myndigheten för yrkeshögskolan beskrivs den avgörande kompetensutmaning många företag står inför.

Ta del av områdesanalyserna