Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Kvalitetsgranskning

"Granskningarna leder till förbättrad kvalitet"

Publicerad 16 februari 2021

Utbildningsanordnare som prioriterar kvalitetsarbetet och gör ständiga förbättringar når högre kvalitet och bättre resultat. Det menar utredarna Anna Svensson och Olof Elander som gjort de senaste årsrapporterna från Myndigheten för yrkeshögskolans enhet för kvalitetsgranskning- och utbildningsfrågor.