Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Tolkutbildningar inom folkbildningen, Kvalitetsgranskning

Här kommer MYH kvalitetsgranska 2022

Publicerad 1 oktober 2021

Nu har vi valt ut de flesta kvalitetsgranskningar inför det kommande året. De flesta av dessa kommer vi göra 2022, men vi kommer börja vissa granskningar redan i november i år.