Till innehållet
Yrkeshögskolan

Information till studerande vid OSM Aviation Academy AB med anledning av tillsynsbeslut

Publicerad 12 september 2022

Upprepade tillsyner på trafikflygarutbildningen hos utbildningsanordnaren OSM Aviation Academy AB har visat på omfattande brister. Myndigheten för yrkeshögskolan har därför fattat beslut om att återkalla tidigare beslut om statsmedel för den utbildning som skulle startat i januari 2023.