Till innehållet
Yrkeshögskolan

Kompetensbrist kan hindra ökad livsmedelsproduktion

Publicerad 10 mars 2020

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan en områdesanalys som visar att bristen på kompetens kan vara ett hinder när Sverige nu vill öka livsmedelsproduktionen i landet.