Till innehållet
Validering

Läs uppföljningen av all validering i Sverige

Publicerad 5 september 2023

Nu finns den årliga rapporten om validering inom arbetsliv och utbildning publicerad.