Till innehållet
Konst- och kulturutbildningar

Momskompensation för konst- och kulturutbildningar

Publicerad 5 juli 2022

Riksdagens beslut om den extra ändringsbudgeten innebär att utbildningsanordnare av konst- och kulturutbildningar kompenseras för ökade kostnader för mervärdesskatt.