Till innehållet
Yrkeshögskolan

MYH analyserar jobben som gör energiomställningen möjlig

Publicerad 9 mars 2023

El, kyla, värme och VVS är inte bara viktigt vid byggande och fastighetsförvaltning utan även delar av lösningen på några av våra mest aktuella samhällsutmaningar. I en ny områdesanalys från Myndigheten för yrkeshögskolan beskrivs behovet av kompentens inom installationsbranschen på tre till fem års sikt.

Ta del av områdesanalyserna