Till innehållet
Tolkutbildningar inom folkbildningen, Ansökan

Statsbidrag beslutat för grundutbildningar till kontakttolk i ukrainska

Publicerad 5 maj 2022

Myndigheten för yrkeshögskolan har nu fattat beslut om fördelning av statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk i ukrainska med utbildningsstart 2022.