Till innehållet
Yrkeshögskolan

MYH följer upp medfinansieringen i YH-programmen

Publicerad 23 april 2024

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) genomför under 2024 en uppföljning som syftar till att ta reda på hur medfinansieringen i YH-utbildningarna ser ut. Undersökningen genomförs inom ramen för ett regeringsuppdrag som MYH har fått i sitt regleringsbrev för 2024. MYH ska utveckla uppföljningen av statsbidrag för YH-utbildningar. Uppdraget ska redovisas senast den 12 september 2024.