Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar

MYH överväger framtagande av förslag om momskompensation

Publicerad 8 juli 2021

Senaste året har frågan om en ekonomisk kompensation för ökade kostnader för icke-offentliga utbildningsanordnare diskuterats. Detta efter ändrad rättstillämpning när det gäller så kallat momsundantag för konsulter som anlitas för att bedriva utbildning.