Till innehållet
Yrkeshögskolan, Ansökan

MYH presenterar årets ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Publicerad 27 september 2021

I juni stängde ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag. Handläggningen av ansökningarna pågår fortfarande men nu kan myndigheten presentera en första analys av de inkomna ansökningarna.