Till innehållet
Yrkeshögskolan

MYH presenterar förslag om ny modell för kostnadsuppföljning

Publicerad 13 oktober 2022

Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar två förslag avseende utveckling av den uppföljning som görs av användningen av stödet till yrkeshögskolan i form av statsbidrag och särskilda medel.