Till innehållet

MYH samordnar samverkan för bättre kompetensförsörjning

Publicerad 2 september 2022

Sju myndigheter får i uppdrag att skapa ökad samverkan kring kompetensförsörjning och livslångt lärande. "Uppdraget stärker arbetet med kompetensförsörjning på nationell nivå", säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.