Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Tolkutbildningar inom folkbildningen, Kvalitetsgranskning

Myndigheten genomför fördjupade kvalitetsgranskningar över länk

Publicerad 12 mars 2020

Med anledningen av coronaviruset kommer MYH att genomföra kvalitetsgranskningar digitalt med start 16 mars.