Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar

Nu blir ansökan om ersättning för stödinsatser digital

Publicerad 24 augusti 2023

Myndigheten arbetar med att ta fram ett digitalt ansökningsförfarande avseende ersättning för kostnader för särskilt pedagogiskt stöd inom yrkeshögskolan och nödvändiga stödinsatser inom konst- och kulturutbildningar.

Läs mer om föreskrifterna som är ute på remiss