Till innehållet
Yrkeshögskolan

Ny föreskrift om studerande och studieresultat träder i kraft 1 januari

Publicerad 21 december 2023

Den 1 januari 2024 börjar en ny föreskrift om lämnande av uppgifter om studerande och studieresultat att gälla. I föreskriften förtydligas vilka uppgifter som ska lämnas till MYH och när uppgifterna ska lämnas.