Till innehållet
Yrkeshögskolan

Ny föreskrift om studieuppehåll och anstånd med studier

Publicerad 27 februari 2020

Myndigheten för yrkeshögskolans nya föreskrift (MYHFS 2019:4) om anstånd med studier och studieuppehåll innebär bland annat att utbildningsanordnare kan bevilja anstånd och studieuppehåll inom tidsramen för gällande beslut om att utbildningen ingår i yrkeshögskolan.