Till innehållet
Yrkeshögskolan

Ny områdesanalys: IT- och telekominfrastruktur

Publicerad 24 mars 2023

Nu publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan en analys som beskriver kompetensbehovet inom IT- och telekominfrastruktur på 3-5 års sikt.

Ta del av områdesanalyserna