Till innehållet
Yrkeshögskolan

Ny områdesanalys om kompetensbehovet inom fastighetsbranschen

Publicerad 24 april 2024

Den 24 april publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan två nya områdesanalyser: Fastighet och Byggnation. Myndighetens omvärldsanalytiker Matilda Bölling sammanfattar här analysen om fastighet, och berättar om framtidens kompetensbehov inom fastighetsbranschen.