Till innehållet
Konst- och kulturutbildningar

Ny rapport om studerandes sysselsättning efter avslutad konst- och kulturutbildning

Publicerad 14 december 2023

En ny studie från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beskriver vad studerande gör efter avslutad konst- och kulturutbildning. Studien, som görs för första gången, visar att en majoritet fortsätter studera efter utbildningen.