Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Tolkutbildningar inom folkbildningen, Utbildningar med endast tillsyn

Ny rapport visar hur pandemin påverkat yrkeshögskolan

Publicerad 2 december 2021

Trots svårigheterna att genomföra LIA är Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson nöjd med hur utbildningsanordnarna hanterat sitt uppdrag under pandemin.