Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar

Nya ändringar för särskilt pedagogiskt stöd (SPS)

Publicerad 10 augusti 2021

Under hösten sker en del förändringar inom särskilt pedagogiskt stöd (SPS) hos MYH. Bland annat kommer anordnare kunna ansöka om punktinsatser, ta del av nytt ansökningsunderlag samt ha möjlighet att gällande vissa insatser ansöka om stöd för hela utbildningen.